[LEG/BLUE-引擎] 1.80品牌大服梦回帝王合击传奇版本-需要插件-光柱-沙城捐...

[复制链接]
1.80品牌大服梦回帝王合击传奇版本-需要插件-光柱-沙城捐献-狂暴之力


补丁大小: 133.01M


需要插件
【元宝比例】 1:10万,帝王币1:1,网银赠送100%,点卡赠送100%
【游戏特色】幸运+11套每次攻击有10%机率触发2.0倍伤害 英雄佩戴有效果
【游戏特色】【帝陨】2.0倍伤害刀 激活:2.0倍伤害+吸血+倚天辟地
【游戏特色】【帝陨】2.0倍伤害甲 激活:2.0倍伤害+防毒
【游戏特色】【帝陨】防御盔6级技 激活:6级逐日+噬血+火雨+2.0防御
【游戏特色】【帝陨】暴击链6级技 激活:6级护体神盾
【游戏特色】【帝陨】敏捷手6级技 激活:6级合击+龙神之怒
【游戏特色】【帝陨】回血带6级技 激活:6级开天斩+火墙+施毒+伤害吸收
【游戏特色】【帝陨】击杀靴6级技 激活:6级刺杀+火符+魔法盾
【游戏特色】神力【帝陨】指环 激活:雷霆剑法 属性相当吊
Images00.bmp
Images01.bmp
Images02.bmp
Images03.bmp
Images04.bmp
Images05.bmp
Images06.bmp
Images07.bmp
Images08.bmp
Images09.bmp
Images10.bmp
Images11.bmp
Images12.bmp
Images13.bmp
Images14.bmp
Images15.bmp
Images16.bmp
Images17.bmp
Images18.bmp
Images19.bmp
Images20.bmp
Images21.bmp
Images22.bmp
Images23.bmp
Images24.bmp
Images25.bmp
Images26.bmp
Images27.bmp
Images28.bmp
Images29.bmp
Images30.bmp
Images31.bmp
Images32.bmp
Images33.bmp
Images34.bmp
Images35.bmp
Images36.bmp
Images37.bmp
Images38.bmp
Images39.bmp
Images40.bmp
Images41.bmp
Images42.bmp
Images43.bmp
Images44.bmp
Images45.bmp
Images46.bmp
Images47.bmp
Images48.bmp
Images49.bmp
Images50.bmp
Images51.bmp
Images52.bmp
Images53.bmp
Images54.bmp
Images55.bmp
Images56.bmp
Images57.bmp
Images58.bmp


QQ||站长QQ:1889965 ( 豫ICP备2021018486号 )

GMT+8, 2022-1-29 12:07 , Processed in 0.135079 second(s), 25 queries .

站长QQ:1889965 黑猫版本

快速回复 返回顶部 返回列表