[GEEM2-引擎] 最终De世界开天篇单职业传奇服务端-带假人-带光柱-沙城捐...

[复制链接]
最终De世界开天篇单职业传奇服务端-带假人-带光柱-沙城捐献-自助提现-副本地图-RMB回收


补丁大小: 6.35G


1、本服每个图都为一个大陆,下图就飞随机找BOSS
2、本服怪物是以年份来区分的、年份越高越强大、
      例:500年.....1W.....10W年.......终极BOSS
    每个大陆的<暗黑>BOSS(不吃切割) <毁灭>BOSS(麻痹冰冻无效)
   这俩个怪物爆率超高看见必打,容易出狠货
3、上线购买礼包后先打小怪爆点基础装备,然后飞随机找本地图终极BOSS打
4、每个地图都有专属的首杀和首爆,尽快提升自己下后面的大陆获得首杀奖励
5、特殊装备都集中在门票地图,所以获得门票后要第一时间下门票地图
6、新区的各种活动都是不容错过的,还有许多活动在游戏中体验
     挖矿活动:可获得灵石、技能书、元宝、门票...
     天降财富活动:可获得技能书、特殊装备、会员卡、灵石、门票、切割装
7、积攒的灵石与元宝首先升级切割、切割级别越强打怪越快
8、进入后面的大陆需要转生等级、所以前期尽量收集转生水晶
      所以尽快提升转生等级进入 新的地图开始征程吧!
               [最终宗旨]:用心做好服、绿色畅玩、不需氪金
Images00.BMP
Images01.BMP
Images02.BMP
Images03.BMP
Images04.BMP
Images05.BMP
Images06.BMP
Images07.BMP
Images08.BMP
Images09.BMP
Images10.BMP
Images11.BMP
Images12.BMP
Images13.BMP
Images14.BMP
Images15.BMP
Images16.BMP
Images17.BMP
Images18.BMP
Images19.BMP
Images20.BMP
Images21.BMP
Images22.BMP
Images23.BMP
Images24.BMP
Images25.BMP
Images26.BMP
Images27.BMP
Images28.BMP
Images29.BMP
Images30.BMP
Images31.BMP
Images32.BMP
Images33.BMP
Images34.BMP
Images35.BMP
Images36.BMP
Images37.BMP
Images38.BMP
Images39.BMP
Images40.BMP
Images41.BMP
Images42.BMP
Images43.BMP
Images44.BMP
Images45.BMP
Images46.BMP
Images47.BMP
Images48.BMP
Images49.BMP
Images50.BMP
Images51.BMP
Images52.BMP
Images53.BMP
Images54.BMP
Images55.BMP
Images56.BMP
Images57.BMP
Images58.BMP
Images59.BMP
Images60.BMP
Images61.BMP
Images62.BMP
Images63.BMP
Images64.BMP
Images65.BMP
Images66.BMP
Images67.BMP
Images68.BMP
Images69.BMP
Images70.BMP
Images71.BMP
Images72.BMP
Images73.BMP
Images74.BMP
Images75.BMP
Images76.BMP
Images77.BMP
Images79.BMP
Images80.BMP
Images81.BMP
Images82.BMP
Images83.BMP
Images84.BMP
Images85.BMP
Images86.BMP
Images87.BMP
Images88.BMP
Images89.BMP
Images90.BMP
Images91.BMP
Images92.BMP
Images93.BMP
Images94.BMP
Images95.BMP
Images96.BMP


QQ||站长QQ:1889965 ( 豫ICP备2021018486号 )

GMT+8, 2022-1-20 07:26 , Processed in 0.144231 second(s), 25 queries .

站长QQ:1889965 黑猫版本

快速回复 返回顶部 返回列表